"As built" dokumentasjon
Eksempelet nedenfor er fra en sluttdokumentasjon etter bygging av molo. 

Her er prosjekterte data koblet sammen med kotekart generert fra både sjøbunnskartlegging og landkartlegging. I tillegg har man lagt ortofoto fra dronekartlegging og bakerst er Norgeskart fra Statens Kartverk.

Rapporter fra både sjø- og landkartleggingen er tilgjengelig fra RigelMap og kan lastes ned i PDF format. I tillegg kan selvsagt data fra kartleggingen og f.eks. geometrisk kontroll genereres og vises i kartet. Se eksempelet nederst på siden

Geometrisk kontroll av vegoverflate
Eksempelet nedenfor vier dokumentasjon av vegoverflate før asfaltering

Hvert målepunkt inneholder informasjon om avvik i høyde forhold til prosjektert overflate. Kombinert med ortofoto (og 3D modell) fra dronekartlegging viser det nøyaktig og gjenfinnbar posisjon på hvert målepunkt. Ved å benytte en Android, enten i smarttelefon, med QBox8 eller GeoMax GNSS mottaker.

© 2020 GeoNord