Byggetegninger på RigelMap
Særlig på større byggeprosjekter vil det være til stor hjelp å kunne georeferere tegningene "on site". RigelMap benyttes både som en database hvor alle tegningene er tilgjengelige enten på din smarttelefon eller i din Androide målebok. Alle akselinjer og tegninger georefereres og importeres til kartbasen. Utfordringen kan være at det benyttes forskjellige koordinatsystemer fra de forskjellige bidragsyterne i byggeprosjektene. GeoNords kompetanse er nettopp på dette fagfeltet og våre konsulenter transformerer og klargjør tegningene fortløpende uavhengig av revisjoner.

Gjenfinning av objekter i felt kan i sin enkleste form gjøres med mobiltelefon eller man benytter QBox8 sammen med RigelMap app. Data registreres i felt og egenskaper oppdateres og verifiseres på kontoret av kvalifisert personell. 

Funksjonen for å lagre georeferert bilde sammen med punktregistrering kan benyttes på alle typer målinger og skjerm-digitalisering.

Ortofoto fra dronekartlegging
Ved å kombinere ortofoto (georefererte bilder) fra dronekartlegging vil man kunne følge byggeprosessen uten å være fysisk tilstede. For byggeleder vil det også kunne være et hjelpemiddel for å optmalisere logistikk i forbindelse med f.eks. tilgang på byggeplassen for levering av større prefabrikerte byggdeler.

Bruk av ortofoto i byggeledelsen
Høyoppløselige ortofoto i RigelMap benyttes til å planlegge og prioritere f.eks. ledningsstrekk. For å unngå kollisjoner i selve byggeprosessen vil hyppig oppdaterte ortofoto være til stor hjelp.

Man kan i praksis zoome ubegrenset inn og studere detaljer og målinger i f.eks. M=1:1 

© 2020 GeoNord