Kommunalt ledningskart
Med RigelMap vil, spesielt små kommuner, kunne etablere et komplett ledningskartverk stort sett med egen innsats. Vi har gjennomført et pilotprosjekt med en mindre kommune i Troms hvor etableringen i all hovedsak er utført av kommunens egne ansatte. Drift- og vedlikeholdsavdelingens ansatte, som for en stor del ikke har oppmålingsteknisk kompetanse, kan etablere og vedlikeholde ledningskartverket. Kummer og ledningstraseer er delvis registrert i felt og delvis via desktopversjonen med "god nok" kvalitet. Noe av kartleggingen er foretatt som en massiv registrering, delvis med innleid hjelp. Egenskaper registreres direkte inn i RigelMap og kan eksporteres til andre kartsystemer.

Gjenfinning av objekter i felt kan i sin enkleste form gjøres med mobiltelefon eller man benytter QBox8 sammen med RigelMap app. Data registreres i felt og egenskaper oppdateres og verifiseres på kontoret av kvalifisert personell. 

Funksjonen for å lagre georeferert bilde sammen med punktregistrering kan benyttes på alle typer målinger og skjerm-digitalisering.

© 2020 GeoNord