Presentasjon av eksterne WMS kart
I RigelMap kan vi etter kundens ønsker etablere kobling mot eksterne WMS tjenester. I mange tilfeller kan en kobling mot gratis karttjenester fra forskjellige offentlige åpne leverandører være en god idè.

I eksempelet nedenfor har vi kombinert Norgeskartet fra kartverket med NVE`s farekart og lastet inn Motorferdselsløyper fra Finnmark Fylkeskommune.

Det er utallige åpne karttjenester som er tilgjengelig for publikum. 17155 Motorferdselsløyper er et eksempel på en rimelig måte å presentere kart fra forskjellige leverandører. Fordelen er også at kartene oppdateres av eieren. Vi tar ikke betalt for kartene, kun for administrasjon og innlegging i RigelMap.

Eksemplene nedenfor viser først kun løypekart og det neste bildet er også skredfarekartet fra NVE tegnet opp.

Snøscooterløypekart fra Alta kommune

Snøscooterløype m/rasfarekart fra NVE

© 2020 GeoNord