Oppretting av nytt prosjekt
Når vi oppretter et nytt prosjekt starter jobben med å velge riktig projeksjon(koordinatsystem). I RigelMap kan vi definere alle kjente koordinatsystem. Dersom det er behov for det kan også lokale systemer legges inn.

Neste steg er å importere prosjekterte data og definere tegneregler for hvordan kartbildet skal se ut. Vi kan importere alle kjente dataformat og transformerer tegningene til prosjektets koordinatsystem. Vi følger standard uttegning, men kan også tilpasse visningen etter kundens ønske.

© 2020 GeoNord