Vi ivaretar din datasikkerhet
Alle brukere av RigelMap får tildelt en egen brukerkonto hvor alle aktiviteter logges og rettigheter administreres.

Hver kunde får tildelt:

-en Administratorkonto hvor man kan legge til brukere og administrere den enkeltes rettighet i egne prosjekt.

-en konto med kun leserettighet, men som likevel må ha brukernavn og passord

-en konto med skrive og lesetilgang. Brukeren kan endre, lagre og måle inn nye objekter

Administrator kan legge til/godkjenne flere brukere og fakturering vil følge antall lisenser som er aktivert.

Alle databaser speiles og sikkerhetskopieres kontinuerlig, for DIN sikkerhet

Rigelmap sikkerhet prismodell

© 2020 GeoNord